Referensräntan fastställd till 3,0 procent

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari–30 juni, 2007 till 3,0 procent.

 

Enligt 9 § räntelagen (1975:635; senast ändrad 2002:352) skall referensräntan fastställas halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken.

 

Referensräntan skall enligt denna paragraf motsvara den reporänta som Riksbanken tillämpade vid utgången av det gångna halvåret avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet.

 

Referensräntan ersatte diskontot den 1 juli 2002. 

 

Aktuell referensränta och historiska serier finns tillgängligt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se .

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?