Årets första redogörelse till riksdagen om penningpolitiken – inflationsrapport nr 1

Torsdag 23 februari presenterar Riksbanken årets första redogörelse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken. Enligt Riksbankslagen ska Riksbanken minst två gånger om året lämna en redogörelse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken.

Inflationsrapporten finns att hämta från kl. 8.00 i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. Rapporten finns även tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se. Den kan också beställas via e-post, forradet@riksbank.se, fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

Reporäntan aviseras vid samma tidpunkt som Inflationsrapporten publiceras, kl. 8.00.
Riksbankschef Stefan Ingves redogör för penningpolitiken i finansutskottet kl. 09.00 och svarar därefter på frågor. Riksbankschefens anförande ”Inledning om penningpolitiken” publiceras vid samma tidpunkt.

En presskonferens om inflationsrapporten kommer att hållas kl. 13.00 i Riksbanken. Ingång från huvudentrén Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Kontaktinformation

Pressekreterare Tomas Lundberg, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?